Vad vi gör

Samverkans­rådet

Samverkansrådet består av representanter för myndigheter, näringsliv, organisationer och akademi. Rådet inkluderar representanter från exempelvis Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), IVL Svenska Miljöinstitutet, Avfall Sverige, SwedNanoTech, Nouryon (tidigare AkzoNobel PPC), fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer. Rådet byggs upp stegvis och har för närvarande ett trettiotal representanter. Rådets ordförande från och med 2019 är Annika Hanberg.

Syftet med rådet är att genomföra dialog och samråd mellan aktörerna och med expertpanelen och projektgruppen. Genom samverkansrådet kan behoven av kunskap och information om nanosäkerhet hos dem som arbetar inom området lyftas fram. Samverkansrådet har därför en nyckelroll i plattformen genom att nyttan med plattformen maximeras för berörda aktörer.

Är du engagerad i frågor som rör nanosäkerhet och önskar veta mer om samverkansrådet, hittar du våra kontaktuppgifter här.

Läs mer om plattformens syfte och organisation på sidan Om oss.

Aktiviteter i urval

– se även sidan Aktuellt

2018

2017

  • Individuella myndighetsbesök
  • Fokusmöte om nanomaterial i arbetsmiljön, arrangerades av SweNanoSafe i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech, läs rapporten 2017:3 (oktober 2017).
  • Möte – workshop – samverkansråd och expertpanel, läs rapporten 2017:2 (september 2017)
  • Presentation av plattformen på Avfallsrådets möte på Naturvårdsverket (september 2017)
  • Presentation av plattformen på AIMday Nano, arrangerat av RISE, SwedNanoTech och ProNano, i Uppsala (september 2017)
  • SweNanoSafe anordnade sin första konferens i samarbete med Kemikalie­inspektionen, svenska deltagare i det EU-finansierade projektet NANoREG och forskare inom forsknings­programmet Mistra miljösäker nanoteknik (mars 2017). Temat för konferensen var ”Från forskning till lagstiftning”, läs rapporten 2017:1.

2016

  • Samverkansrådet etableras (oktober 2016)
  • Presentation av plattformen vid nanosäkerhetssymposium i Lund (augusti 2016)