VAD VI GÖR

Här hittar du information om konferenser och andra möten som vi anordnar

Här publicerar vi också rapporter som är skrivna inom ramen för plattformens arbete

Publikationer

SweNanoSafe vid Swetox 2016-2018

 

 

Läs om uppbyggnaden av den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox och dess aktiviteter under åren 2016 till 2018 i avsnittet om intressentsamverkan i rapporten Swetox verksamhet 2014-2018.

Från den 1:a januari 2019 är Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, värd för plattformen.

Rapport från fokusmötet om nanomaterial i arbetsmiljön

 

 

Fokusmötet ägde rum den 24 oktober 2017 och arrangerades av SweNanoSafe i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech.

Läs mer om innehållet i dagens presentationer och resultatet av diskussionerna i SweNanoSafe Rapport 2017:3.

 

Rapport från workshopen ”Nanosäkerhet – hur säkrar vi framtidens nanoteknik?”

 

 

Workshopen arrangerades av SweNanoSafe och ägde rum i september 2017. Den samlade ett fyrtiotal representanter från olika aktörsgrupper till en hel dags diskussioner.

Syftet var att diskutera hinder för en säker hantering av nanomaterial och att lyfta fram möjliga nationella åtgärder på kort och medellång sikt.

Diskussionerna omfattade fyra områden: arbetsmiljö, konsumentskydd, nanomaterial i ett livscykelperspektiv samt innovation och produktutveckling.

Workshopen erbjöd ett första möte mellan plattformens expertpanel och dess samverkansråd med representanter från myndigheter, forskningsråd, forskningsinstitut, företag, hälsovård, bransch-, fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer och rapporten återspeglar de synpunkter och idéer som uttrycktes under dagen.

Läs mer i SweNanoSafe Rapport 2017:2  om resultatet av diskussionerna och om SweNanoSafes nästa steg.

 

Rapport från nano­­säkerhets­konferensen ”From Research to Regulation”

 

 

SweNanoSafe anordnade sin första konferens i mars 2017 i samarbete med Kemikalieinspektionen, svenska deltagare i det EU-finansierade projektet NANoREG och forskare inom forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik. Temat för konferensen var ”Från forskning till lagstiftning”.

I konferensrapporten, SweNanoSafe Report 2017:1, kan du bland annat läsa referat av ett antal talare och hitta länkar till deras presentationer och diverse material om nanosäkerhet.