Välbesökt workshop om nanosäkerhet

  SweNanoSafe samlade den 5 september 2017 ett fyrtiotal företrädare för myndigheter, akademi, näringsliv, miljö-, fack- och konsumentorganisationer för en heldagsworkshop: ”Nanosäkerhet- hur säkrar vi framtidens nanoteknik”. Några av workshopens deltagare ser ni på bilden ovan.…