SweNanoSafe rapport – bakgrundsbeskrivning och workshop om nanomaterial i byggbranschen 7 maj 2019

I maj 2019 arrangerade SweNanoSafe en workshop om användning av nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv. Workshopen samlade ca 25 representanter från myndigheter, näringsliv, akademi och organisationer som på olika sätt har kunskap om-, och intresse för användningen av nanomaterial inom byggbranschen.

Syftet med mötet var att gemensamt utveckla en lägesbeskrivning av nanomaterial och nanosäkerhet i byggbranschen. Deltagaraktiviteterna under workshopen gick således ut på att identifiera hinder, bland annat kunskapsluckor, och diskutera möjligheter till en säker utveckling, användning och hantering av nanomaterial i byggsektorn.

Förutom en sammanfattning av workshopen innehåller denna rapport en bakgrundsbeskrivning som bygger på en förstudie ”Möjliga nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial i byggmaterial” av Danielle Freilich vilken genomfördes 2018 på uppdrag av SweNanoSafe. I rapporten presenteras även ett antal förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till ökad nanosäkerhet inom byggbranschen.

Ladda ner SweNanoSafe rapport 2019:2 Nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv här.

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar