SweNanoSafe arrangerar en workshop om nanomaterial i byggbranschen

På tisdag den 7 maj har SweNanoSafe en heldagsworkshop med titeln ”Nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv”.  Representanter från myndigheter, näringsliv, akademi och organisationer som på olika sätt har ett intresse i användningen av nanomaterial inom byggbranschen är särskilt inbjudna. Mötet äger rum på Elite Hotel Carolina Tower i Solna.

Ur programmet:

  • Johan Liu, Chalmers: Grafen i byggprodukter – hur är det miljövänligt?
  • Jenny Rissler, RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet: Hantering av nanomaterial i återvinning- och avfallsledet.
  • Tommy Cedervall, Lunds universitet: Hur kan Mistra Environmental Nanosafety-projektet bidra till kunskapsläget?
  • Gruppdiskussioner

Är du intresserad av att diskutera möjligheter till en säker utveckling, användning och hantering av nanomaterial i byggsektorn? Eller vill du ta del av workshopens resultat?

Kontakta Klara Midander, epost:  ­klara.midander@swenanosafe.se.

Mer information:

  • om workshopen och dagens program hittar du här
  • om nanomaterial i byggprodukter – Lagar & vägledningar / Byggprodukter

 

Bild: Adimas, Adobe Stock

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Mini-symposium om nanomaterial

Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet. Konferensen anordnades med stöd av SweNanoSafe i samband med att Enheten för molekylär toxikologi vid…