Ny rapport om kunskapsläget inom nanotoxikologi

Nanotoxikologi syftar till att kartlägga och förstå på vilket sätt nanomaterial utövar skadliga effekter på biologiska system. Kunskap inom nanotoxikologi är viktig för en säker utveckling, användning och hantering av nanomaterial.

Nu har forskare vid Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet publicerat en sammanställning av aktuell kunskap inom området. I rapporten presenteras även förslag på framtida forskningsbehov.

Professor Bengt Fadeel, enhetschef vid IMM och ordförande i SweNanoSafes expertpanel är redaktör för rapporten.

Läs mer:

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Mini-symposium on Nanosafety & Nanomedicine

Professor Bengt Fadeel, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, and Chair SweNanoSafe's Expert Panel, organises a mini-symposium on nanosafety and nanomedicine in collaboration with the Swedish National Platform for Nanosafety. Keynote speakers are Dr. Phil…