LAGAR & VÄGLEDNINGAR

Läkemedel & medicin­tekniska produkter

SIDA UNDER UPPBYGGNAD -lagar och vägledningar för nanomaterial i läkemedel och medicintekniska produkter

Länkar

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket om Medicintekniska produkter enligt ny lagstiftning från 2017 – en definition på nanomaterial har införts

På läkemedelsverkets sida Frågor och svar – nya förordningar för medicinteknik  finns information om hur nanomaterial hanteras i regelverket

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om ”Innovations in medicines” (inkluderar nanomedicin)

Identification of regulatory needs for nanomedicines (2016). 1st EU-NCL, European Nanomedicine Characterisation Laboratory, survey with the ”Nanomedicine” working group of the international pharmaceutical regulators. Technical report by the Joint Research Centre, the European Commission’s in-house science service. The report aims to provide evidence-based scientific support to the European policy-making process. The presented survey is the first out of three surveys performed that aims to identify the regulatory needs for characterisation of nanomaterials in medicinal products.

European Nanomedicine Characterisation Laboratory (EU-NCL) – Europeisk kunskapsbas för akademin och industrin.