LAGAR & VÄGLEDNINGAR

Livsmedel

Nanomaterial och livsmedel

För nanomaterial inom livsmedelsområdet ställs det i dag vissa krav när det gäller tillsatser i livsmedel, nya livsmedel och material i kontakt med livsmedel.

Om det sker en väsentlig förändring av produktionsmetoden med till exempel nanoteknik av en tillsats måste denna åter utvärderas eller specifikationen ändras.

Inom området ”material i kontakt med livsmedel” ska nanomaterial utvärderas från fall till fall enligt lagstiftningen.

För ”nya livsmedel” finns specifika förslag angående ”nano” föreslagna i en uppdatering av förordningen.

Källa: Livsmedelsverket

Lagstiftning

Livsmedelsverket lagar om livsmedel

Förordningen om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning

Förordningen om nya livsmedel

Förordningen om livsmedelstillsatser

Förordningen om livsmedel för särskilda grupper

Förordningen om aktiva och intelligenta material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna: Alla ingredienser i form av konstruerade nanomaterial ska anges tydligt i innehållsförteckningen med ordet ”nano” inom parentes.

Dricksvattendirektivet

Länkar

Livsmedelsverket om nanomaterial

Livsmedelsverket om kolloidalt silver

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

EFSA om nanoteknologi

EFSA:s nätverk för nanomaterial, årsrapporter 20152016, 2017

Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive. Scientific opinion, EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added toFood (ANS), EFSA Journal, 2016.

Re-evaluation of silicon dioxide (E 551) as a food additive. Scientific opinion, EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), EFSA Journal, 2017.

Microplastics and nanoplastics in food – an emerging issue. EFSA has taken a first step towards a future assessment of the potential risks to consumers from microplastics and nanoplastics in food, especially seafood. EFSA, 2016.

Aktuellt om nanomaterial, nanoteknologi och livsmedelssäkerhet

Ny vägledning från EFSA publicerad 4 juli 2018

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har haft ett offentligt samråd om bland annat nanoteknologier och livsmedels- och fodersäkerhet.

Den nya vägledningen nås på följande länk: New guidance on nanotechnologies in food and feed. Bakgrunden till samrådet var att det under 2018 var dags att uppdatera en tidigare vägledning från 2011.

Läs mer om samrådet:

  • Länk till teknisk rapport om resultatet av det offentliga samrådet: Outcome of the public consultation on the draft guidance on risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health.
  • Länk till samrådet: Public consultation on the draft EFSA guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health.