LAGAR & VÄGLEDNINGAR

Kemikalier

Regler för kemikalier om nanomaterial

En kortare översikt av EU:s lagstiftning som berör nanomaterial och länkar till förordningar finns på hemsidan för EU:s observatorium för nanomaterial (EUON) under avsnittet Förordning. Förutom kemikalielagstiftningen REACH och regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen, finns det lagstiftning i EU för särskilda produktgrupper. Den omfattar till exempel biocider, växtskyddsmedel, kosmetika, läkemedel, leksaker, livsmedel och elektroniska varor. För närvarande pågår det olika processer för att anpassa delar av lagstiftningen till nanomaterial, mer om detta kan du läsa på vår sida om riskbedömning.

Kemikalieinspektionen har infört anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter, läs mer här.

Nedan ges också länkar till mer information, via bland annat Kemikalieinspektionen, om ett flertal av de förordningar och direktiv som är relevanta för nanomaterial inom kemikalieområdet.

Information om vissa särskilda produktgrupper kan du också hitta via de olika rubrikerna i menyn för Lagar & vägledningar.

Länkar

Kemikalieinspektionen om nanomaterial inklusive myndighetens rapporter och PM om nanomaterial

Kemikalieförordningen REACH

Förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP-förordningen)

Biocidförordningen

Växtskyddsmedelsförordningen

Elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS–direktivet)

Läkemedel och medicintekniska produkter

Kosmetika