Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial

Betänkandet av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70).

Regeringens särskilda utredare föreslår i slutbetänkandet åtgärder för en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, som tar tillvara nanomaterialen möjligheter samtidigt som hälso- och miljörisker minimeras.

SweNanoSafe

Du kanske även gillar