Kemikalie­inspektionen om nanomaterial och nanoteknik: PM och rapporter (2007 – 2017)

Sammanställning med länkar till PM och rapporter

PM

PM 1/09 The use of nanomaterials in Sweden 2008 – analysis and prognosis
PM 1/09 Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 – analys och prognos
PM 2/09 Nanomaterials – activities to identify and estimate risks
PM 2/09 Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera och uppskatta risker
PM 4/11 Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt
PM 1/12 Antibacterial substances leaking out with the washing water
PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments
PM 6/12 Literature survey of chemicals in toys
PM 8/13 Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial
PM 1/15 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level
PM 3/15 Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön
PM 2/16 Myndighetssamverkan nanomaterial 2015
PM 6/16 Market survey on articles treated with biocides
PM 4/17 Biocidal substances in the material of marketed articles – exploring the literature

Rapporter

Rapport 6/07 Nanoteknik – stora risker med små partiklar?
Report 3/08 Nanotechnology – high risks with small particles?
Rapport 1/10 Säker användning av nanomaterial. Behov av reglering och andra åtgärder.
Rapport 1/12 Bättre EU-regler för en giftfri miljö
Report 5/12 Mapping research and development within the nanofield in Sweden
Report 9/13 Exposure assessments of nanoparticles in aquatic environments – considerations, review and recommendations
Rapport 10/15 Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial
Report 12/16 Uptake and biodistribution of nanoparticles – a review
Report 13/16 Nanomaterials and genotoxicity – a literature review
Report 14/16 Interactions between inhaled nanomaterials and biomolecules in the lung – a study of the risks of systemic effects
SweNanoSafe

Du kanske även gillar