Kick-off i Lund för fas två av forsknings­programmet Mistra Environmental Nanosafety

Sveriges största forskningsprogram inom nanosäkerhet, Mistra Environmental Nanosafety (Mistra miljösäker nanoteknik) undersöker miljörisker med nanomaterial. Programmet fokuserar på effekter av tillverkade nanopartiklar, vilka exempelvis används för olika ytbeläggningar inom bland annat bygg- och bilindustri, och på att utveckla policies och riskbedömningar för att säkerställa en trygg och innovativ utveckling av nanoteknologi i Sverige och internationellt.

Fas ett av det tvärvetenskapliga programmet avslutades nyligen och i nästa fas ska den forskning som identifierades som mest intressant i den första fyraårsperioden utvecklas vidare. Forskningsprogrammet flyttar också till Lunds universitet.

”Det finns bra förutsättningar att ha programmet här i Lund för fas två. Vi har gjort mycket forskning om nano, och det finns en intern arbetsmiljö som gynnar samarbete. Dessutom har vi tillgång till infrastruktur som MAX IV, ESS, och kan samarbeta med kollegor i NanoLund”, säger Tommy Cedervall, föreståndare för programmet, och forskare vid biokemi och strukturbiologi vid Lunds universitet.

Forskare kommer att i fas två undersöka hur omvandlade nanopartiklar påverkar den yttre miljön. Material i nanostorlek kan nämligen få andra egenskaper än samma material i större format (bulkmaterial), exempelvis kan de bli mer reaktiva. Beroende på vilken miljö de befinner sig i, såsom blod eller vatten, kan de reagera med olika ämnen i sin omgivning. Forskarna vill därför testa hur olika nanopartiklar omvandlas i kontakt med den miljö de hamnar i: vilka egenskaper får de, och hur kan det påverka vattenlevande organismer? Baserat på hur nanopartiklarna beter sig kommer forskarna att bestämma vilka material de vill arbeta vidare med, för att testa hur de påverkar celler och djursystem.

”När nanopartiklar testas utifrån en säkerhetssynpunkt är det nya [nytillverkade] nanopartiklar som ingår i testerna. Vi vill i stället undersöka påverkan av omvandlade nanopartiklar. Det är jätteviktigt eftersom vi i dag vet alldeles för lite om riskerna av att använda nanomaterial för människor och miljö”, säger Tommy Cedervall.

Forskare inom programmet kommer även arbeta med att ta fram råd och rekommendationer vad gäller nya säkerhetsbedömningar inom nanosäkerhet, som kommer att lyfta fram just vikten av att ta hänsyn till eventuella effekter av omvandlade nanopartiklar. De kommer också att arbeta med frågan hur en innovativ utvecklingsmiljö kan bibehållas.

”Det är dessa två spår som vi ser som mest lovande att utveckla under nästa fyraårsperiod. Användningen av nanomaterial fortsätter att öka, och vi måste se till att forskningen om risker ligger ett steg före”, säger Tommy Cedervall.

Kick-off i Lund

Den 9 maj var det dags för kick-off i Lund för fas två. På plats var cirka 40 personer från Lunds universitets ledning, deltagande universitet, industripartners, Lunds kommun och Mistraprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, som också leds av Lunds universitet.

”Det var en bra dag, speciellt workshopen på slutet. Vi fokuserade på hur vi kan knyta ihop hela programmet, och hur vi vill arbeta inom de olika forskningspaketen. Vi har ett helt paket som fokuserar på ledning, kommunikation och samarbete, vilket jag tror är bra”, säger Lennart Gisselsson, koordinator för programmet.

Programmet samlar forskare från Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Danske Tekniske Universitet. Som huvudforskare ingår: Tommy Cedervall, Zareen Abbas, Sverker Alänge, Rickard Arvidsson, Bengt Fadeel, Steffen Foss Hansen, Julián Gallego, Lars-Anders Hansson, Christoph Langhammer, Inger Odnevall Wallinder, Jenny Rissler och Joachim Sturve. Fyra industriparter ingår i programmet: Höganäs AB, Nouryon, SYSAV och Tetra Pak. Det är finansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, med 50 miljoner kronor för fas två.

 

Källa: Noomi Egan, kommunikatör Lunds universitet och Mistra Environmental Nanosafety

Mer information:

Bild: Tommy Cedervall, Lunds universitet, på kick-off för Mistra Environmental Nanosafety fas två den 9 maj i Lund

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Mini-symposium om nanomaterial

Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet. Konferensen anordnades med stöd av SweNanoSafe i samband med att Enheten för molekylär toxikologi vid…