FORSKNING & UTVECKLING

Yttre miljö

Fokusområde ekotoxikologi

Effekter av nanomaterial i den yttre miljön

Ekotoxikologi är ett ämnesområde som handlar om att förstå kemikaliers effekter i ekosystemet.

I dag använder vi oss av fler kemikalier och i större mängd än någonsin tidigare. Många av dessa kemikalier hamnar ute i naturen vilket leder till att ekosystem i dag påverkas av stora kemikalieblandningar. En relativt ny komponent i denna blandning är syntetiserade nanopartiklar.

Även om partiklar i nanostorlek alltid har funnits i vår miljö, och organismer i miljön har anpassat sig till dessa, finns det anledning att oroas över hur syntetiserade och specialiserade nanopartiklar beter sig i miljön och hur de påverkar olika organismer.

Nanoteknologin har under senare år lett till många fantastiska innovationer vilket även varit bra ur ett miljöperspektiv. Det är dock viktigt att vi studerar effekterna av nanopartiklar i miljön så att vi i tid kan fasa ut dom som har negativa effekter.

Forskningen vad gäller nanopartiklar i miljön inriktar sig  i dag till stor del på toxiska effekter i olika modellsystem; allt från landlevande maskar till fiskar studeras. För att vi bättre ska förstå upptag av nanopartiklar och olika toxiska verkningsmekanismer används även en rad olika cellsystem. Förutom direkta effekter studeras även hur partiklar transporteras i näringskedjan, kan partiklar som deponerats i sediment hamna i till exempel fiskar via deras föda? Förhoppningen är att vi ska kunna hitta verktyg för att snabbt avgöra om en nanopartikel kan utgöra en fara för miljön och därmed se till att den inte hamnar där.

Källa: Joachim Sturve (2017)/Expertpanelen SweNanoSafe

Rekommenderad litteratur

Hansen SF, Baun A. When enough is enough. Nature Nanotechnology. 2012; 7: 409–411.

McGillicuddy E et al. Silver nanoparticles in the environment: Sources, detection and ecotoxicology. Science of The Total Environment. 2017;575:231-246.

Hansen SF et al. Revising REACH guidance on information requirements and chemical safety assessment for engineered nanomaterials for aquatic ecotoxicity endpoints: recommendations from the EnvNano project. Environmental Sciences Europe. 2017;29:1-15.

Shaw BJ et al. A critical evaluation of the fish early-life stage toxicity test for engineered nanomaterials: experimental modifications and recommendations. Archives of Toxicology.  2016;90(9):2077-2107.