FORSKNING & UTVECKLING

Livscykel­­perspektiv

Livscykelperspektiv på nanomaterial

Ett livscykelperspektiv innebär att nanomaterialets råmaterialutvinning, produktion, användning och avfallshantering beaktas.

Nanomaterial tillverkas av samma sorts råmaterial som ”vanliga” material, såsom mineraler i berggrunden eller biomassa. Sedan produceras de, vanligtvis genom relativt avancerade produktionsprocesser. Dessa ser olika ut för olika nanomaterial.

I användningsfasen kan nanomaterialen finnas i olika produkter och där ge ökad prestanda eller rent av möjliggöra helt nya typer av produkter.

Avfallshanteringen av nanomaterial är hårt kopplad till vilken typ av produkter nanomaterialen har använts i. Än så länge är detta relativt lite studerat.

I livscykelanalyser försöker man kvantifiera miljöpåverkan som nanomaterial har under sin livscykel, exempelvis i form av klimatpåverkan, försurning, energianvändning, resursanvändning och vattenanvändning. En livscykelanalys syftar till att vara heltäckande gällande både delar i livscykeln och olika typer av miljöpåverkan. Detta för att undvika att åtgärder gör att problem bara flyttas mellan olika delar i livscykeln och mellan olika typer av miljöpåverkan.

De nanomaterial som studerats mest i livscykelanalyser hittills är nanosilver och kolnanorör, men även nyare nanomaterial såsom grafen och nanocellulosa har studerats. Toxiska effekter av själva nanomaterialet är än så länge sällan inkluderade i livscykelanalyser, och här krävs mer forskning för att kunna göra detta på ett bra sätt.

Källa: Rickard Arvidsson (2017)/Expertpanelen SweNanoSafe

Rekommenderad litteratur

Kim HC, Fthenakis V. Life Cycle Energy and Climate Change Implications of Nanotechnologies. Journal of Industrial Ecology. 2013; 17(4): 528-541.

Arvidsson R. Review of environmental life cycle assessment studies of graphene production. Advanced Materials Letters. 2017; 8(3): 187-195.

Hischier R, Walser T. Life cycle assessment of engineered nanomaterials: State of the art and strategies to overcome existing gaps. Science of the Total Environment. 2012; 425(0):271-282.

Länkar

Det danska nanoproduktregistret ”The Nanodatabase” innehåller ca 3 000 produkter (oktober 2017), riskbedömda enligt den danska modellen NanoRiskCat.