FORSKNING & UTVECKLING

Här bidrar SweNanoSafes expertpanel med kunskap och information inom utvalda områden

Inom områdena nedan ges en introduktion till forskning som pågår och lästips för fördjupning.

För mer information om forskningsprojekt inom nanosäkerhet i Sverige och i andra länder, främst EU-projekt, se länklistan nedan.

Ett svenskt forskarnätverk inom nanosäkerhet har skapats på initiativ av SweNanoSafe och det invigdes på plattformens workshop om forskning och utbildning den 13 juni 2018. Nätverket är kopplat till plattformens verksamhet och har bildats för att bland annat stötta nationell samverkan mellan olika aktörer, kartlägga forskningsbehov och synliggöra svensk nanosäkerhetsforskning.

Temat för SweNanoSafes konferens i mars 2017 var ”Från forskning till lagstiftning” och i rapporten presenteras bland annat det EU-finansierade projektet NANoREG och det svenska forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik.

Konferensrapporten hittar du på följande länk: SweNanoSafe Report 2017:1.

Inom områdena nedan kan du läsa mer om nanosäkerhetsforskning

Föreläsningar

Bengt Fadeel, Karolinska Institutet. Engineered nanomaterials: from nanosafety to nanomedicine (2018-02-23).

Länkar

Sverige

Forskningsprogrammet MISTRA miljösäker nanoteknik

NanoLund Nanosafety

Forskning.se presenterar forskningsnyheter från offentligt finansierad forskning i Sverige. Där kan du söka på exempelvis ”nano” eller ”nanosäkerhet” för information om forskning på nanomaterial.

SwedNanoTech om nanoteknik och säkerhet. SwedNanoTech är en paraplyorganisation för nanoteknikaktörer i Sverige och har enligt stadgarna till ändamål att skapa förutsättningar för att ge Sverige en klar och stark nanoprofil i internationella sammanhang, samt att främja och stötta den framväxande svenska nanoindustrin. SwedNanoTech är representerat i SweNanoSafes samverkansråd.

Europa

EU Joint Research Centre (JRC)

EU NanoSafety Cluster an initiative of the European Commission Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD). Ett nätverk och en plattform för dialog och utbyte mellan forskare och andra aktörer inom nanosäkerhetsområdet.

Det EU-finansierade projektet NANoREG:s slutrapport är publicerad. Projektets mål har varit att stödja myndigheter och näringsliv i en säker hantering av nanomaterial. I slutrapportens del 1, som är tillgänglig för allmänheten, beskrivs projektet  och de uppnådda resultaten närmare. Genom länkar i rapporten guidas läsaren även vidare till de delresultatrapporter som producerats inom projektets ram.

ProSafe Results Repository

EC4SafeNano — European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials & Nanotechnologies.

H2020 Gracious — EU-projekt som syftar till att bland annat utveckla ramverk för gruppering av nanomaterial och nanoformer för användning vid riskbedömning

Horizon 2020 — Work Programme 2018-2020 (5.ii ) Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing.

Section 1.3 covers Governance, Science-based risk assessment and regulatory aspects.

The Work Programme covers 2018, 2019 and 2020. The parts that relate to 2019 and 2020 are provided on an indicative basis and such parts will be decided during 2018 and/or 2019 according to the Commission.

Graphene Flagship on nanosafety in work package health and environment

US-EU bridging nanoEHS research efforts

SweNanoSafe

Kunskapsbank – sök information med hjälp av fri text eller genom att använda filter för olika områden

För länkar till nationella och internationella myndigheter, EUON, OECD, WHO, plattformar för nanosäkerhet inom Europa, standarder och standardutveckling mm gå till Lagar & vägledningar