Nanomaterial kan ha unika egenskaper

Varför används nanomaterial?


Svar

Nanomaterial har en rad unika egenskaper som kan skilja sig från material med större dimensioner, så kallade bulkmaterial.

Dessa egenskaper inkluderar högre draghållfasthet, lägre vikt, högre värmeledningsförmåga, unika elektriska, magnetiska och optiska egenskaper. Orsaken till dessa nya egenskaper är bland annat att andelen ytatomer i förhållande till materialets volym är betydligt högre för nanomaterial än för bulkmaterial. Nanomaterialens ytatomer beter sig annorlunda än atomerna inuti materialet och reagerar med omgivningen.

Detta gör nanomaterialen attraktiva för användning i ett brett utbud av industriella och kommersiella applikationer.

I dag finns redan många produkter med nanomaterial på marknaden, som förpackningar, färger, solskyddsmedel, kosmetika, nanomedicin och halvledare, för att bara nämna några.