Vad är nanoteknik?

Vad är nanoteknik?


Svar

Nanoteknik, eller atomslöjd som det kallades i början, är en teknologi där material och produkter tillverkas i nanoskala, i storleksintervallet 1 till 100 nanometer, där en nanometer är en miljondels millimeter.

Syftet är att utnyttja storlek- och strukturberoende egenskaper och fenomen hos nanomaterial för att designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya egenskaper.

Nanoteknik har idag en bred tillämpning inom olika industriella och tekniska sektorer, till exempel livsmedel, kosmetika, fordonsindustri, informationsteknologi, energi, miljö, säkerhet, textilier och läkemedel.