Nanomaterial – mycket små former av kemiska ämnen

Vad är nanomaterial?


Svar

Nanomaterial är ytterst små material. De finns både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial.

Förenklat kan de beskrivas som ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1 till 100 nanometer där en nanometer är en miljondels millimeter.

Det kan röra sig om ämnen som förekommer i flak, i nålformiga strukturer eller i partikelform.

Nanomaterialen skiljer sig från de traditionella kemiska ämnena genom att de strukturer de utgör i materialen är ytterst små. Den extremt lilla storleken kan innebära att ett ämne uppvisar nya egenskaper. Det kan röra sig om elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper som i sin tur skapar möjligheter för en rad applikationer och innovationer.

Nanomaterialen har många olika typer av användningsområden exempelvis inom teknik och elektronik, läkemedel och medicinteknik, energi- och miljöteknik. De finns även i en rad konsumentprodukter som färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter.

Mer information hittar du i kunskapsbanken: Vad är nanomaterial?