Nanomaterials miljöpåverkan

Har nanomaterial hög miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv?


Svar

Ett livscykelperspektiv innebär att nanomaterialets råmaterialutvinning, produktion, användning och avfallshantering beaktas.

Nanomaterial är ofta, men inte alltid, energiintensiva att producera. Dock kan det vara så att deras användning i produkter leder till en minskad miljöpåverkan sett till hela produktens livscykel. Detta ser olika ut för olika nano-produkter.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen