Nanomaterial i livsmedelsprodukter

Hur vet man om nya livsmedelsprodukter innehåller nanomaterial?


Svar

Sedan den 13 december 2014 ska ordet ”nano” finnas på ingrediensförteckningen om konstruerat nanomaterial ingår i ingrediensen enligt EU-förordning nr 1169/2011.

Alla livsmedelstillsatser och produktionsprocesser för livsmedelsprodukter behöver riskvärderas och godkännas innan de släpps ut på den europeiska marknaden.

Om en produktionsprocess ändras för en idag redan godkänd livsmedelsprodukt, för att exempelvis effektivisera tillverkningen eller förbättra produkten med hjälp av nanomaterial, innebär det att produkten åter behöver godkännas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority). Mer om detta kan du läsa om i artikel 12 i EU-förordningen nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.

Källa: Livsmedelsverket