Om märkning av nanomaterial i livsmedel

Finns det något märkningskrav på livsmedel om de innehåller nanomaterial?


Svar

Ja, sedan den 13 december 2014 gäller att konstruerade nanomaterial ska ingå i ingrediensförteckningen. Ordet ”nano” ska anges inom parentes efter ingrediensen (EU-förordning nr 1169/2011).

Källa: Livsmedelsverket