Om livsmedelstillsatser i nanostorlek

Finns det redan i dag livsmedelstillsatser i nanostorlek?


Svar

Det finns inte några livsmedelstillsatser i nanoform som i dagsläget (november 2017) är godkända av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority).

Däremot finns det några godkända livsmedelstillsatser som kan förekomma i nanostorlek, exempelvis silver (E174) och titandioxid (E171). Dessa tillsatser tillverkas inte avsiktligt i nanostorlek men vid tillverkningsprocessen kan det förekomma varierande partikelstorlek, även nanostorlek, dock i väldigt små mängder.

Källa: Livsmedelsverket