Förekomst av nanomaterial på arbetsplatsen

Arbetar jag med nanomaterial?


Svar

Nanomaterial är mycket små former av kemiska ämnen som också ofta förekommer i större form. De finns både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial. Förenklat kan de beskrivas som ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1 – 100 nanometer där en nanometer är en miljondels millimeter. Det kan röra sig om ämnen som förekommer i flak, i nålformiga strukturer eller i partikelform.

För att ett nanomaterial ska omfattas av EU-kommissionens rekommenderade definition ska det, som huvudregel, till minst 50 procent bestå av partiklar i storlek mellan 1 och 100 nanometer.

För närvarande är det inte obligatoriskt att inkludera information om partikelstorlek på säkerhetsdatabladet för kemiska produkter. Därför är det inte alltid möjligt att härleda från säkerhetsdatabladet om en produkt innehåller nanomaterial.

Ett sätt att ta reda på partikelstorlek är att fråga leverantören.

Det är också möjligt att utföra analytiska tester på en produkt för att avgöra om det finns närvaro av nanomaterial.

Källa: SOU2013:70 och Maria Hedmer/Expertpanelen