Nanomaterial omfattas av EU:s kemikalieförordning

Täcks nanomaterial av kemikalielagstiftningen?


Svar

EU:s kemikalieförordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen heter REACH.

Nanomaterial täcks av REACH-förordningens definition av ett ämne och omfattas därmed av dessa bestämmelser. Däremot registreras inte en stor del av nanomaterialen i REACH eftersom de mängder som behövs för olika produkter och processer ofta ligger under registreringsgränsen (ett ton tillverkat eller importerat ämne för tidsfristen 31 maj 2018).

Mer information om implementeringen av REACH för nanomaterial hittar du på ECHA:s hemsida.

Mer information om riskbedömning av nanomaterial med avseende på effekter i människa och miljö hittar du också under Lagar & vägledningar på denna sida.

Källa: Kemikalieinspektionen