Grafens miljöpåverkan

Är grafen ett bra material ur ett miljöperspektiv?


Svar

Grafens miljöpåverkan under produktionen varierar mycket mellan olika produktionsprocesser, så därför är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan.

Beroende på vilken produkt grafenet används i kan det leda till högre eller lägre miljöpåverkan än konventionella produkter.

Det finns dock exempel där grafen verkar ge en lägre miljöpåverkan hos en produkt, exempelvis i genomskinliga skärmar.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen