Lite känt om nanomaterials avfallshantering

Vad känner man till om nanomaterials avfallshantering?


Svar

Än så länge relativt lite. Nanomaterial ingår i olika produkter och följer med dessa i deras respektive avfallshanteringar. Avfallshantering kan exempelvis vara förbränning, återvinning och deponi, och andelen varierar mellan olika länder. En tidig studie pekar på att när produkter som innehåller nanomaterial återvinns så hamnar själva nanomaterialen på deponi eller förbränns. En mindre andel av nanomaterialen kan dock hamna i nya produkter. Mer utförlig information finns här.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen

Mer information hittar du också under Lagar & vägledningar/Yttre miljö och avfall