Föreslå ämnet för en EUON-studie!

Nu efterlyser EU:s observatorium för nanomaterial, EUON, förslag på ämnen för framtida studier. Arbetar du inom ett fält relaterat till nanomaterial eller nanoteknologi som skulle främjas av att en aspekt studeras närmare? Tillhör du en intresserad allmänhet som vill se någon information kring nanomaterial som du saknar i dag? 

EUON syftar till att informera om nanomaterialens användning och säkerhet, forskning och innovation. För att adressera kunskapsluckor kring nanomaterial genomför observatoriet varje år ett antal studier av intresse för allmänheten och forskarsamhället. Om du har ett förslag på en specifik studie som fyller en kunskapslucka av relevans för nanomaterial på EU-marknaden, kanske EUON har möjlighet att genomföra en sådan studie.

EUON söker i år förslag som berör:

  • frågor om nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och den yttre miljön, inklusive faro- och riskbedömning, exponering för nanomaterial eller säkerhet och skydd på arbetsplatsen;
  • specifika frågor kring konsumenters eller arbetares användning av nanomaterial;
  • marknader för nanomaterial med fokus på EU-marknader.

Studiens omfattning kan gälla nanomaterial i allmänhet, ett specifikt nanomaterial eller en definierad grupp av nanomaterial. Studien bör också vara möjlig att genomföra inom tre till nio månader. Studien ska inte kräva några experimentella faciliteter såsom forskningslaboratorier utan kunna grunda sig på översikter och skrivbordsundersökningar.

Alla förslag kommer att utvärderas av EUON:s kansli. Om ditt förslag väljs kan du bli kontaktad för mer information.

Skicka in ditt förslag senast den 25 januari 7 februari 2019 via denna sida

 

More information in English:

 

 

Bild: BlueBeans, Adobe Stock

SweNanoSafe

Du kanske även gillar