Vi på SweNanoSafe / Contact us

Frågor / questions: ­swenanosafe@swenanosafe.se

Marika Berglund, Associate Professor, Deputy head and Chair SweNanoSafe’s Steering Committee (2019 ->)

Bengt Fadeel, Professor, Karolinska Institutet and Chair SweNanoSafe’s Expert Panel (2016 ->) – Expertpanelen

Annika Hanberg, Professor, Karolinska Institutet and Chair SweNanoSafe’s Cooperation Council (2019 ->) – Samverkansrådet

Project Team

Ann Catrin Lagerkvist, PhD, Project Manager, Secretary of the Steering Committee (2019 ->). Email: ­ann.catrin.lagerkvist@swenanosafe.se; phone: +46 (0)70-257 62 91

Marie Beckman, PhD, Senior Coordinator, Webmaster and Editor-in-Chief swenanosafe.se (2016 ->). Email: marie.beckman@swenanosafe.se; phone: +46(0)8 – 524 885 37

Rune Karlsson, PhD, Coordinator, Secretary of the Expert Panel (2018 ->). Email: rune.karlsson@swenanosafe.se; phone: +46(0)8 – 524 885 43

Klara Midander, PhD, Coordinator (2019 ->), Secretary of  the Cooperation Council. Email: ­klara.midander@swenanosafe.se

 

From January 1, 2019, the Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, is hosting the Swedish National Platform for Nanosafety.

More information in Swedish:

Från och med 1 januari 2019 är Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, hemvist för SweNanoSafe, Nationell plattform för nanosäkerhet.