Forskar du inom nanosäkerhets­området? Bli medlem i forskarnätverket!

Forskarnätverket inom nanosäkerhet är bildat på initiativ av SweNanoSafe för att stötta nationell samverkan mellan olika aktörer. Bland annat syftar nätverket till att samla forskare inom akademi, forskningsinstitut och industri i Sverige för att kartlägga forskningsbehov, underlätta forskningssamarbeten och öka myndigheters och andra aktörers tillgång till expertkunskap. Det invigdes på den nationella plattformens workshop om forskning och utbildning den 13 juni 2018 och består för närvarande av ett sjuttiotal forskare. 

Med nanosäkerhet menas en säker användning och hantering av nanomaterial. Säkerheten gäller såväl människors hälsa som den yttre miljön och kan beröra olika steg i nanomaterialens livscykel som deras syntes, utveckling, tillverkning, användning och avfallshantering. I Sverige är nanosäkerhetsforskare aktiva inom olika forskningsdiscipliner, exempelvis inom hälsa, arbetsmiljö, livscykelperspektiv, yttre miljö, materialvetenskap, modellering och miljörätt.

Om du forskar inom ett område som berör nanosäkerhet är du välkommen att bli medlem i nätverket! Det är öppet för doktorander, postdocs och seniora forskare inom akademi, forskningsinstitut och företag/industri.

⇒ Bli medlem i forskarnätverket – Join the network

 

Mer information om bakgrunden och syftet med nätverket:

Mer information om forskning inom nanosäkerhetsområdet:

 

Bild: Foto-Ruhrgebiet, Adobe Stock

 

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar