AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

Mini-symposium om nanomaterial

Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet. Konferensen anordnades med stöd av SweNanoSafe i samband med att Enheten för molekylär toxikologi vid…

Mini-symposium on Nanosafety & Nanomedicine

Professor Bengt Fadeel, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, and Chair SweNanoSafe's Expert Panel, organises a mini-symposium on nanosafety and nanomedicine in collaboration with the Swedish National Platform for Nanosafety. Keynote speakers are Dr. Phil…

ECHA: Vad du behöver veta om behandlade varor

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nyligen i sin skriftserie I korthet publicerat viktig information till företag om behandlade varor enligt förordningen om biocidprodukter. När blandningar, ämnen eller varor behandlas med biocidprodukter kallas de ”behandlade varor”. Biociderna skyddar mot…
Läs mer