AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

Mini-symposium on Nanosafety & Nanomedicine

Professor Bengt Fadeel, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, and Chair SweNanoSafe's Expert Panel, organises a mini-symposium on nanosafety and nanomedicine in collaboration with the Swedish National Platform for Nanosafety. Keynote speakers are Dr. Phil…

Nya informationskrav för företag

EU-kommissionen har antagit förslaget om att anpassa bilagorna i den europeiska kemikalieförordningen REACH till nanomaterial. Revideringen av de nio bilagorna klargör vilken information ett företag behöver uppge vid registreringen av nanomaterial. De nya bestämmelserna tillämpas…

SweNanoSafe vid Swetox 2016 – 2018

Swetoxkonsortiet som har varit värd för SweNanoSafe, Nationell plattform för nanosäkerhet, kommer att avslutas vid årsskiftet. Inom ramen för dessa förändringar får plattformen en ny hemvist vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, från den 1:a januari 2019.…

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…

Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun. Baserat på förmiddagens tema…
Läs mer