AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

NanoForum Summit 2019

NanoForum Summit will take place on November 12 in Uppsala, Sweden. The theme for this year’s conference is Nano Medicine, where the topics of research, entrepreneurship and quality assurance development are in focus. When will…

Mini-symposium om nanomaterial

Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet. Konferensen anordnades med stöd av SweNanoSafe i samband med att Enheten för molekylär toxikologi vid…
Läs mer