AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

Mini-symposium om nanomaterial

Ett 50-tal personer deltog i det mini-symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades den 12 juni 2019 på Karolinska Institutet. Konferensen anordnades med stöd av SweNanoSafe i samband med att Enheten för molekylär toxikologi vid…

Mini-symposium on Nanosafety & Nanomedicine

Professor Bengt Fadeel, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, and Chair SweNanoSafe's Expert Panel, organises a mini-symposium on nanosafety and nanomedicine in collaboration with the Swedish National Platform for Nanosafety. Keynote speakers are Dr. Phil…

ECHA: Vad du behöver veta om behandlade varor

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nyligen i sin skriftserie I korthet publicerat viktig information till företag om behandlade varor enligt förordningen om biocidprodukter. När blandningar, ämnen eller varor behandlas med biocidprodukter kallas de ”behandlade varor”. Biociderna skyddar mot…

Nya informationskrav för företag

EU-kommissionen har antagit förslaget om att anpassa bilagorna i den europeiska kemikalieförordningen REACH till nanomaterial. Revideringen av de nio bilagorna klargör vilken information ett företag behöver uppge vid registreringen av nanomaterial. De nya bestämmelserna tillämpas…
Läs mer