Vad tycker svenska folket om nanoteknik? Rapport från Konsument­föreningen Stockholm

På SweNanoSafes möte med Samverkansrådet den 20 mars presenterade Minna Hellman från Konsumentföreningen Stockholm den nya rapporten ”Nanoteknik – vad tycker svenska folket?”. Rapporten är en uppföljning från en tidigare undersökning år 2011.

Rapporten bygger på webbintervjuer som genomförts av företaget Novus i november 2017. Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt genomfördes 1042 intervjuer och deltagarfrekvensen var 61 procent.

Ur resultatet av intervjuerna:

  • Drygt fyra av fem har hört talas om nanoteknik.
  • Bland de som svarat att de har hört talas om nanoteknik är drygt två av fem positiva (44 procent). Sex procent uppger att de är negativt inställda.
  • En stor andel är neutrala. Hela 34 procent har uppgett att de varken är positivt eller negativt inställda till nanoteknik.
  • Femton procent vet inte vad de ska tycka om nanoteknik.

Den största förändringen sedan Konsumentföreningen undersökte svenskarnas attityder till nanoteknik 2011 är enligt rapporten att färre anser sig positiva till tekniken och att fler sällar sig till gruppen som håller sig neutrala till ämnet som sådant. Övriga slutsatser i rapporten är att man i de öppna kommentarerna kan avläsa en oro för att de eventuella nackdelarna med tekniken inte är tillräckligt undersökta och att kunskapen om nanoteknik är bristande bland allmänheten. Det finns också en utbredd positiv framtidstro att nanotekniken kan ge oss många nya lösningar inom medicin, sjukvård och den allmänna teknikutvecklingen.

Konsumentföreningen Stockholm är representerat i SweNanoSafes Samverkansråd

 

Bild: Sumire8, Adobe Stock

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…