SweNanoSafe vid Swetox 2016 – 2018

Swetoxkonsortiet som har varit värd för SweNanoSafe, Nationell plattform för nanosäkerhet, kommer att avslutas vid årsskiftet. Inom ramen för dessa förändringar får plattformen en ny hemvist vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, från den 1:a januari 2019.…
Abstract background of pipes and connections.

SweNanoSafe besöker SafeNano Norway

I Norge pågår för närvarande diskussioner om att skapa en norsk plattform för nanosäkerhet med utgångspunkt i det norska forskarnätverket ”SafeNano Norway” som bildades 2009. För att underlätta samverkan kring denna fråga och överbrygga gapet mellan…

Välbesökt workshop om nanosäkerhet

  SweNanoSafe samlade den 5 september 2017 ett fyrtiotal företrädare för myndigheter, akademi, näringsliv, miljö-, fack- och konsumentorganisationer för en heldagsworkshop: ”Nanosäkerhet- hur säkrar vi framtidens nanoteknik”. Några av workshopens deltagare ser ni på bilden ovan.…

SweNanoSafes första årliga konferens

SweNanoSafe, den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, höll sin första årliga konferens på World Trade Center i Stockholm, den 28 mars 2017. Ett åttiotal representanter från universitet, myndigheter, industri och ideella organisationer deltog.…

Expertpanelen vid SweNanoSafe

Expertpanelen vid den nationella plattformen för nanosäkerhet är etablerad och mer information om ordföranden Bengt Fadeel och panelens övriga sju ledamöter hittar du bland annat på följande sidor: Om oss och Forskning & utveckling.