Läs NANoREG:s slutrapport

Det EU-finansierade projektet NANoREG:s slutrapport är publicerad. Projektets mål har varit att stödja myndigheter och näringsliv i en säker hantering av nanomaterial. I slutrapportens del 1, som är tillgänglig för allmänheten, beskrivs projektet  och de uppnådda…

SweNanoSafes första årliga konferens

SweNanoSafe, den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, höll sin första årliga konferens på World Trade Center i Stockholm, den 28 mars 2017. Ett åttiotal representanter från universitet, myndigheter, industri och ideella organisationer deltog.…