SweNanoSafes första årliga konferens

SweNanoSafe, den nystartade nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, höll sin första årliga konferens på World Trade Center i Stockholm, den 28 mars 2017. Ett åttiotal representanter från universitet, myndigheter, industri och ideella organisationer deltog. Konferensens tema var ”From Research to Regulation”.

På mötet presenterades det stora, nyligen avslutade EU-projektet NANoREG, som tagit fram grunder för riskbedömningar med producerade nanomaterial. Aktuell nanoforskning inom fysiologi, ekologi och riskbedömningar kring materialteknik presenterades också.

Från Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen belystes vilka problem lagstiftningen står inför, beträffande denna snabbt växande, men till stora delar outforskade teknik. Avnämares och allmänhets attityder och eventuella oro mäts inom forskningsprojekt som Mistra miljösäker nanoteknik.

Frågorna kring säkerhet drivs också på av ideella naturskyddsorganisationer som CIEL (Center for International Environmental Law i Genève), som presenterade sitt arbete på konferensen. Och av svenska Naturskyddsföreningen, som möter mycket oro och efterlyser att lagstiftningsarbetet kommer i gång på allvar, mot bakgrund av de kunskaper som redan finns.

Läs mer i konferensrapporten: SweNanoSafe Report 2017:1.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jonas Förare, Swetox

admin

Du kanske även gillar

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…