IMM TOX Seminar

Title: Nanoparticle–Cell Interactions at The Alveolar Surface – Studying initiation and relevance of the inflammatory response to inhaled nanomaterials in the lungs Speaker: Dr. Tobias Stoeger from Munich, Germany. Helmholtz Zentrum Muenchen, Deutsches Forschungszentrum für…

Frukostföreläsning om nanoteknologi

GreenhackGBG arrangerar ett frukostseminarium där Caroline Jonsson kommer berätta övergripande om vad forskningen idag vet om effekter på hälsa och miljö. Dessutom kommer hon att informera om hur du själv kan tänka vid val av…

Kemikaliedagarna

"Kemikaliedagarna är kemiindustrins årliga träffpunkt och vänder sig framförallt till dig som arbetar med kemikaliekontroll, säkerhet, hälsa eller miljö, men kan också vara intressant för dig som vill lära dig mer om aktuella kemikaliefrågor i…

EC4SafeNano Day

EC4SafeNano Day will be organised in coordination with nanoSAFE 2018. The event consists of 3 workshops. Workshop 1: Establishment and operation of Focus Network, EC4SafeNano Workshop 2: Blueprint for Nanosafety Platform Development & Sustainability - BNP-DS Workshop 3:…

OPENTOX EURO 2018

OPENTOX EURO 2018 focuses on the theme of “bridging the gap between experimental and computational work in safety and risk assessment". The conference topics are: Emerging methods in safety assessment The use of integrated testing strategies…

Innovation 360 and NanoCanada’s 2nd national conference

Innovation 360 offers an opportunity to hear about and discuss the latest research outputs on nanotechnology for smart communties. The programme covers a range of issues including nano-micro materials, devices and systems for transportation, energy,…

IMM TOX seminar

Titel: Zebrafish Toolbox for Nanotoxicology and Nanomedicine Explorations Speaker: Prof. Sijie Lin, PhD College of Environmental Science and Engineering, State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Biomedical Multidisciplinary Innovation Research  Institute, Shanghai East Hospital,…