Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.

Läs också intervjun med artikelns huvudförfattare Bengt Fadeel, Karolinska Institutet och ordförande i SweNanoSafes expertpanel, på SIO Grafens hemsida. SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik.

 

Bild: nanomanpro, Adobe Stock

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun. Baserat på förmiddagens tema…