Nyheter om standardiserings­arbetet inom nanoteknik

Den 25 maj möttes deltagarna i det svenska standardiseringsinstitutets (SIS), tekniska kommitté TK 516 Nanoteknik för att diskutera det pågående arbetet och ambitionerna för det fortsatta arbetet under 2018 till och med 2020.

De närvarande gick igenom 35 förslag till nya ISO-standarder och 22 förslag till nya europeiska standarder. Stort intresse visades för en standard om magnetiska nanomaterial som kommittén röstade ja till med ett antal kommentarer: Liquid suspensions of magnetic nanoparticles – Characteristics and measurements ISO/DTS 19807-1.

Vad gäller standarder kopplade till hälsa och säkerhet pågår arbete med femton stycken ISO- och CEN-standarder. De handlar om risker med tillverkade nanomaterial, bedömning av nanomaterials inhalationstoxicitet, endotoxinprovning på nanomaterial, karakterisering av tillverkade nanomaterial vid toxikologisk bedömning, med flera. Sydkorea, USA och Nederländerna är aktiva på dessa områden.

Sverige har för närvarande inga förslag på att skriva nya standarder för hälsa och säkerhet. Den svenska kommittén fortsätter dock att bevaka området.

SIS/TK 516 Nanoteknik är en spegelkommitté till International Organisation for Standardization ISO/TC 229 Nanotechnologies. Kommittén möts två gånger per år och nästa möte äger rum den 4 oktober 2018.

Kommittén söker nya deltagare och vill du ha mer information om dess arbete besök SIS/TK 516 Nanoteknik hemsida eller kontakta Niklas Junghert, SIS, på telefon 08-55 55 21 58 eller e-post niklas.jungerth@sis.se.

Källa: Niklas Jungerth

SIS är representerat i SweNanoSafes samverkansråd.

 

Bild: Whitehoune, Adobe Stock

 

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…