Ny rapport om kunskapsläget inom nanotoxikologi

Nanotoxikologi syftar till att kartlägga och förstå på vilket sätt nanomaterial utövar skadliga effekter på biologiska system. Kunskap inom nanotoxikologi är viktig för en säker utveckling, användning och hantering av nanomaterial.

Nu har forskare vid Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet publicerat en sammanställning av aktuell kunskap inom området. I rapporten presenteras även förslag på framtida forskningsbehov.

Professor Bengt Fadeel, enhetschef vid IMM och ordförande i SweNanoSafes expertpanel är redaktör för rapporten.

Läs mer:

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun. Baserat på förmiddagens tema…