NanoTox 2018 – abstract submission is open

The special focus of NanoTox 2018 will be “New tools in risk assessment of nanomaterials” such as read-across, grouping and categorization.

Deadline for paper submission is 16 March 2018.

For more information follow this link to our calendar.

 

Bild: Maksim Kabakou, Adobe Stock

 

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…