Mistra Environmental Nanosafety Conference: short film published

Watch the film (~ 3.5 minutes) from Mistra’s recent conference ”Towards Nanotech Safety” in Gothenburg, Sweden.

 

Source: Anna Wallin Adersjö, Mistra Environmental Nanosafety

More information:

 

Illustration: Talitha, Adobe Stock

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…

Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun. Baserat på förmiddagens tema…