Vi på SweNanoSafe / Contact us

Frågor och tips (Questions): swenanosafe@swenanosafe.se

Marika Berglund, Associate Professor, Deputy head and Chair SweNanoSafe’s Steering Committee (2019 ->)

Bengt Fadeel, Professor, Karolinska Institutet and Chair SweNanoSafe’s Expert Panel (2016 ->) – Expertpanelen

Annika Hanberg, Professor, Karolinska Institutet and Chair SweNanoSafe’s Cooperation Council (2019 ->) – Samverkansrådet

Marie Beckman, PhD, Senior coordinator (2016 ->), including Webmaster and Editor-in-Chief swenanosafe.se. Email: marie.beckman@swenanosafe.se; phone: +46(0)8 – 524 885 37

Rune Karlsson, PhD, Coordinator (2018 ->), including Secretary of the Expert Panel. Email: rune.karlsson@swenanosafe.se; phone: +46(0)8 – 524 885 43

 

From January 1, 2019, the Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, is hosting the Swedish National Platform for Nanosafety.

More information in Swedish:

Från och med 1 januari 2019 är Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, hemvist för SweNanoSafe, Nationell plattform för nanosäkerhet.

Läs mer här: SweNanoSafe söker en ny projektledare och byter hemvist