AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun. Baserat på förmiddagens tema…

Nya anmälningskrav för nanomaterial i Schweiz

Schweiz har infört nya anmälningskrav för vissa avsiktligt tillverkade nanomaterial. Ändringarna i den schweiziska kemikalieförordningen (ChemO) antogs av Förbundsrådet (schweiziska regeringen) den 31 januari 2018 och har nyligen trätt i kraft. Ändringarna innebär nya rapporteringskrav…

SweNanoSafe visits SafeNano Norway

In Norway, there is an ongoing discussion about establishing a Norwegian platform for nanosafety based on the SafeNano Norway Network, a network of researchers which was created in 2009. The proposed aim of the Norwegian platform…
Läs mer