AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

EU-US Roadmap Nanoinformatics 2030

The EU-US Roadmap Nanoinformatics 2030, edited by Andrea Haase and Frederick Klaessig, is now officially completed. The roadmap has been developed in cooperation with scientists of the European Union, the United States of America and…

Nya anmälningskrav för nanomaterial i Schweiz

Schweiz har infört nya anmälningskrav för vissa avsiktligt tillverkade nanomaterial. Ändringarna i den schweiziska kemikalieförordningen (ChemO) antogs av Förbundsrådet (schweiziska regeringen) den 31 januari 2018 och har nyligen trätt i kraft. Ändringarna innebär nya rapporteringskrav…

SweNanoSafe visits SafeNano Norway

In Norway, there is an ongoing discussion about establishing a Norwegian platform for nanosafety based on the SafeNano Norway Network, a network of researchers which was created in 2009. The proposed aim of the Norwegian platform…
Abstract background of pipes and connections.

SweNanoSafe besöker SafeNano Norway

I Norge pågår för närvarande diskussioner om att skapa en norsk plattform för nanosäkerhet med utgångspunkt i det norska forskarnätverket ”SafeNano Norway” som bildades 2009. För att underlätta samverkan kring denna fråga och överbrygga gapet mellan…
Läs mer