AKTUELLT

Här presenterar vi svenska och internationella nyheter om nanosäkerhet

Nya anmälningskrav för nanomaterial i Schweiz

Schweiz har infört nya anmälningskrav för vissa avsiktligt tillverkade nanomaterial. Ändringarna i den schweiziska kemikalieförordningen (ChemO) antogs av Förbundsrådet (schweiziska regeringen) den 31 januari 2018 och har nyligen trätt i kraft. Ändringarna innebär nya rapporteringskrav…

SweNanoSafe visits SafeNano Norway

In Norway, there is an ongoing discussion about establishing a Norwegian platform for nanosafety based on the SafeNano Norway Network, a network of researchers which was created in 2009. The proposed aim of the Norwegian platform…
Abstract background of pipes and connections.

SweNanoSafe besöker SafeNano Norway

I Norge pågår för närvarande diskussioner om att skapa en norsk plattform för nanosäkerhet med utgångspunkt i det norska forskarnätverket ”SafeNano Norway” som bildades 2009. För att underlätta samverkan kring denna fråga och överbrygga gapet mellan…
Läs mer